Du är här: Allt för hälsan  »  Råd och tips  »  Akta dig för pneumokocker

Akta dig för pneumokocker

Råd och tips       
Akta dig för pneumokocker

Pneumokocker är sjukdomsframkallande bakterier med andra ord kallade diplokocker. Denna typ av bakterier är bland de mest aggressiva och farliga.

Pneumokocker är utbredd bland många barn som är omedvetna bärare av pneumokocker. Pneumokockers livsmiljö är i slemhinnan i halsen och näsan. Småbarn som bär på pneumokocker behöver inte alls bli sjuka särskilt småbarn med god hälsa. Men när det kommer till sänkt immunförsvar eller försvagning av kroppen kan de bakterier som tidigare var vilande angripa t.ex. mellanörat eller bihålorna som orsakar en icke invasiv infektion.

Typer av infektion

Pneumokocker orsakar infektioner av varierande grad av fara, där man kan dela in dessa infektioner i icke-invasiva och invasiva infektioner. De icke-invasiva infektionerna är mindre allvarliga men vanligare och inkluderar: lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och ögoninflammation. Det sägs att pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriell lunginflammation hos vuxna. Invasiva pneumokockinfektioner är mindre frekventa men mycket mer allvarlig infektionsgrupp. I dessa fall tar sig andningsbakterier in blodet (sk. bakteriemi), eller annan kroppsvätska. Efter det kan pneumokockinfektionen spridas och angripa olika organ och orsaka infektion med svåra komplikationer eller dödsfall, t.ex. inflammation i hjärnhinnorna, blodförgiftning (sepsis), lunginflammation och bakteriemi, endokardit, peritonit m.m. Pneuomokocker står för ca. hälften av bakteriell meningit hos vuxna vilket slutar i döden i 30% av fallen.

Behandling

På tal om pneumokocker och riskerna i samband med dem så ska man nämna de vacciner som är nödvändiga för att förhindra dessa bakterier. Vacciner mot pneumokocker är uppdelade i pneumokockpolysackarid och konjugerat vaccin. Det andra nämnda vaccinet är avsett för barn upp till två års ålder, medan plysackaridvaccin är för äldre barn. Det gäller att INTE IGNORERA PNEUMOKOCKER! De orsakar många allvarliga sjukdomar som kan leda till invaliditet eller till och med dödsfall. Det är viktigt att skydda ditt barn