Du är här: Allt för hälsan  »  Råd och tips  »  Vad gör man om man drabbas av en panikattack?

Vad gör man om man drabbas av en panikattack?

Råd och tips       
Vad gör man om man drabbas av en panikattack?

Det behövs ingen anledning för att en panikattack ska slå in och när den väl slår in så är den svår att ha att göra med. Hur känner man igen en panikattack och vad ska man göra för att stoppa den och se till att den inte kommer tillbaka?

En panikattack kan man beskriva som en plötslig känsla av mycket stark rädsla, mestadels kretsar det kring ett hot mot vår hälsa eller vårt liv. Förutom den mentala aspekten,finns även ett antal somatiska symptom ( eller fysiska ) som försvårar ångesten och kan förväxlas med verkliga risker för livet såsom en hjärtinfarkt eller stroke. Panikattacker påverkar åtminstone en gång på ungefär 9% av befolkningen, och hos 1-2% av befolkningen upprepas panikattackerna. Vanligtvis så inträffar den första panikattacken under ungdomen - mellan 10 och 28 års ålder.

Vilka är symptomen av en panikattack?

Bland de vanligaste fysiska symptom som uppstår vid en panikattack:

Andfåddhet och problem med djupare andetag i andningen,

Hyperventilation, eller ytlig snabb andning,

hög puls,

illamående,

hjärtklappning,

bröstsmärta eller tryck i bröstet,

frossa,

svaghet i hela kroppen,

kallsvettning,

domningar i armar och ben.

Behandling av panikattacker

En stor del av de flesta människorna som en gång drabbats av panikattacker upplever oftast en ångest för risken att de kan upprepas. Om vi ofta känner sådana farhågor bör vi besöka en specialist. Obehandlad ångest kan leda till en svår fobi som kan minska livskvalitén väsentligt, vilket gör det svårt att göra enkla saker som att t.ex. lämna huset. Det finns olika former för att behandla panikattacker - från ge rätt typ av läkemedel ( lugnande antidepressiva medel); genom psykoterapi, växtbaserad terapi och avslappningsövningar, specialister är de bästa personerna som kan bedöma vilken av dessa behandlingsformer i varje fall kommer att vara mest effektiv och kommer vidta lämpliga åtgärder för att undanröja potentiella framtida panikattacker.