Du är här: Allt för hälsan  »  Tester  »  Neurologiska tester - hur fungerar dessa? 

Neurologiska tester - hur fungerar dessa? 

Tester       
Neurologiska tester - hur fungerar dessa? 

Neurologiska tester är viktiga då man får problem med nervsystemet. Testerna är till för att se hur problemen har uppkommit och hur man kan hitta en lösning på problemen. 

Nervproblem kan uppkomma på många olika sätt. Till detta kan man räkna okontrollerade svimningar, tappat medvetande, glömskhet, tillfällig förlamning för vissa kroppsdelar, huvudvärk, balansproblem, och fler problem. Det är dock inte alla problem som behöver betyda att vi har neurologiska problem om man inte kan koppla in fler symptom. Då gäller det att gå till läkare för att få hjälp med att testa kroppen. 

Hur går ett neurologiskt test till?

alla neurologiska test börjar med en läkarintervju som man kallar för ett personligt test. En sådan intervju är till för att man ska kunna se vilka typer av symptomer patienten drabbats av och i vilket sammanhang så man vet så mycket som möjligt om fallet innan man går in och gör fler tester. Ett sådant test gör att vi kan eliminera flera typer av scenarion och gå vidare för att hitta problemet.

Nästa steg är att man gör ett fysiskt test. Först så undersöker läkaren huvudet och sedan övriga kroppen. (Det är viktigt att läkaren undersöker kroppen uppifrån och ner och inte i oordning) så testet bör sluta vid att läkaren undersöker fötterna. Läkaren börjar med att testa personen liggande därefter stående och avslutande så testar man patienten i rörelse. Läkaren ser över hur kroppen reagerar vid testet samt hur rörelserna för patienten ser ut. Patienten får utföra några enklare rörelser och får frågan om patienten anser det vara svårt att utföra rörelserna. Läkaren använder även hammare för att se hur patienten reagerar vid kontakt.

Efter testet så gäller det att analysera testerna och sammanfatta. Då får läkaren skapa en hypotes utefter informationen den fått och testresultatet. Nästa steg är ett maskinellt test som gör att vi kan skapa en diagnos. Där används en speciell utrustning som utför tomografi över huvudet EEG test, EKG test och biokemiskt test.